Hærder

Hærdere, også kaldet organiske perioxider, anvendes i mange applikationer og industrielle processer såsom polymerisering, kemisk syntese og modifikation af polymerer. Alt arbejde med umættet polyester kræver tilsætning af hærder. Hærdere såvel som acceleratorer og inhibitorer skal være præcist afstemt, når den ønskede effekt, optimale polymerisation og udhærdning af det færdige laminat skal opnås.

Nedenfor finder du datablade og SDS’er på udvalgte produkter samt oversigt over CUROX hærdere. 

Monofiber rådgiver om hærdere til dine fiberforstærkede kompositemner i tæt samarbejde med United Initiators.

Besøg også vores know-how side for gode råd og viden om hærdere.

Hærder til kompositindustrien - Monofiber

Ring eller skriv hvis du ønsker at købe hærder, eller har brug for yderligere information

Ring til Monofiber på 4485 0500  4485 0500
Produkt Type SDS
CUROX CM-75 FX Blanding af MEKP og cumyl SDS
CUROX A-300 AAP hærder, Phthalat fri SDS
CUROX M-102 LPT hærder, Phthalat fri SDS
CUROX M-302 MEKP hærder, Phthalat fri SDS
CUROX M-303 MEKP hærder. Bemærk det grønne alternativ M-312 SDS
CUROX M-303R MEKP hærder SDS
BENOX L-40LV-EU Dibenzoylperoxide SDS
TBPEH Tert.Butylperoxy-2-ethylhexanoate SDS
TMCH-50-AL 1,1-Bis(tert.butyl peroxy)3,3,5-trimethyl cyclohexane SDS
BCHPC Bis(4-tert-butylcyclohexyl)peroxydicarbonat SDS
Oversigt over Curox hærdere