Covid-19 og Force Majeure

24/03/2020

 

Dansk rets regler om Force Majeure er gældende for alle leverancer.

Som Force Majeure forstås også leveringsvanskeligheder eller leveringsumulighed som følge af myndighedsregulering forårsaget af Covid-19, eller Covid-19’s negative påvirkning af Monofibers eller samarbejdspartneres evne til at levere, uanset om denne påvirkning er påregnelig. Opståede leveringsvanskeligheder berettiger Monofiber til at annullere leverancen.

Tilbage