BYK varsler forlængede transporttider

18/03/2020

 

BYK varsler logistiske udfordring og forsinkelser på lastbilforsendelserne pga. ekstra kontrol ved grænserne.

Se den engelske meddelelse fra BYK her.

Monofiber kan i nuværende Covid-19 situation ikke garantere rettidig levering, og vores kunder bedes tage hensyn til dette i planlægningen.

Forsinket levering eller manglende opfyldelse af en ordre på grund af Covid-19’s indvirkning på Monofiber eller samarbejdspartnere er at betragte som Force Majeure og fritager Monofiber for ethvert ansvar, samt berettiger Monofiber til at annullere ordren.

Monofiber vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at minimere den negative påvirkning hos jer alle, og vi vil forsøge at holde jer orienteret løbende.

Lad os håbe, at alle forbliver raske, og lad os klare kommende udfordringer bedst muligt sammen.

Take care.

Tilbage