Persondatalovgivningen

25/05/2018

Som alle andre virksomheder og institutioner opdaterer også Monofiber sine procedurer i henhold til den nye persondataforordning (GDPR, General Data Protection Regulation), som træder i kraft i hele EU den 25. maj 2018.

De personoplysninger, som vi måtte opbevare i Monofiber inkluderer almindelige oplysninger som navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Alle oplysninger håndteres og opbevares efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Monofiber videregiver ikke personoplysninger til andre virksomheder eller institutioner, med mindre du beder os om det.

Eksterne samarbejdspartnere, der blandt andet varetager teknisk drift af vore systemer, er såkaldte databehandlere, og med dem har vi indgået skriftlige databehandleraftaler, der beskytter evt. personoplysninger i Monofibers systemer.

Hvis de registrerede oplysninger og vores samarbejde kræver en underskreven samtykkeerklæring i henhold til persondataloven, vil du høre fra os. Ellers kan du antage, at alt er, som det skal være. 

Hvis du har spørgsmål til persondatabehandling i Monofiber, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 4485 0500.

Tilbage