Additiver til kompositindustrien

 

Gode ​​ting kommer i små pakker

Additiver er en succeshistorie, der startede med coatings.

I begyndelsen af ​​det 20. århundrede var de første BYK-additiver allerede med til at producere lysende farver og ultimativ glans. Senere kunne BYK-additiver hjælpe med at beskytte overflader og forbedre specifikke egenskaber i plastik. I dag understøtter BYK en bred vifte af sektorer og applikationer med deres additiver. BYKs mål er at optimere kundernes produkter og forenkle deres processer (fremstilling, anvendelse).

BYKs additiver

Sommetider kræver det kun en meget lille dosis at tilføre et produkt egenskaber, som kan gøre en afgørende forskel på produktets kvalitet og ydeevne. Og ofte er det netop disse egenskaber, der gør, at et produkt positioneres foran konkurrenternes.

BYKs additiver giver en lang række muligheder for at optimere produkter og positionere dem mere gunstigt på deres markeder.

Fem funktioner, fem grupper

BYK klassificerer sine additiver i fem grupper baseret på de funktioner, som de opfylder:

- Addtiver til Vædning og Dispergering, Viskositetsreduktion og højere fyldstofbelastning

Tisætning af fyldstoffer øger en pastas viskositet. BYK-vædnings- og dispergeringsadditiver gør det nemmere at indarbejde ​​fyldstoffer og opnå lavere pastaviskositet.

Som følge heraf er højere fyldstofbelastning mulig.

Lavere viskositet forbedrer og fremskynder vædning af glasfibre.

Figur 1: Vædnings- og dispergeringsprocessen

Figur 2: Lavere viskositet, højere fyldstofbelastning

- Aditiver til Anti-Separation

LS eller LP- additiver, såsom PS eller SBS, er dårligt kompatible med UP resin og kan forårsage separation i pastaen.

Anvendelse af BYKs anti-separations additiv kan forhindre adskillelse og stabilisere farvepastaen under opbevaring og forarbejdning.

Figur 3: UP & LS resiner med fyldstof og pigment

Uden BYK additive og med BYK additive

 

 

 

 

 

 

 

 

- Additiver til luftudslip

Under fremstilling ​​eller brug af resiner, gelcoats, m.m. indesluttes luft. Afhængigt af formuleringen og processen kan luft forårsage store problemer.

BYK-luftudslip additiver fremskynder luftfrigørelse i ​​resin/gelcoat/pasta.

Figur 4: Luftudslip

Luftudslip additiv accelererer migrationen af bobler i overfladen

 

 

- Additiver til Anti-Sedimentation

Systemer med lavt indhold af fyldstoffer har tendens til at sætte sig. Jo grovere fyldstoffer, der anvendes, des større er effekten.

BYK tilbyder en bred vifte af additiver til stabilisering af resinblandingen.

 

- Additiver til Fibervædning

Nogle BYK-additiver kan forbedre fibervædningen. Specielt ved højt glasindhold kan disse additiver hjælpe til vædning af fibre og dermed give et kvalitetsløft.

 

Find det rigtige additiv

Additiverne optimerer resiner, gelcoats, topcoats, farver, såvel som klæbere og spartelmasse til kompositproduktionen. Også papir kan forbedres ved hjælp af additiver. Produkter fra hver af de fem grupper komplimenterer hinanden, afhængigt af applikationen. Dette gør dem nemme at kombinere med hinanden.

Se Monofibers store udvalg af additiver til hærdeplast.

Eller kontakt os og lad os hjælpe med at finde det rigtige additiv til din kompositproduktion.

Additiver - Monofiber

Ring eller skriv hvis du brug for gode råd eller yderligere information om kompositmaterialer.

Ring til Monofiber på 4485 0500  4485 0500

Ring eller skriv hvis du ønsker at købe addtiver, eller har brug for yderligere information

Ring til Monofiber på 4485 0500  4485 0500