Kompositter

Et kompositmateriale er defineret som et materiale, der er sammensat af mindst to (eller flere) forskellige materialer.

Når Monofiber omtaler kompositter eller kompositmaterialer, så mener vi hovedsagelig fiberforstærkede plast kompositter.

Kompositmaterialer har været kendt og anvendt i bygninger i tusinder af år, f.eks. blev lerhytter i stenalderen fremstillet af strå klinet med ler. I moderne tid bliver beton forstærket med stål, og er et godt eksempel.

Plast forstærket med forskellige former for fibre udgør en væsentlig del af de kompositmaterialer, der anvendes i samfundet i dag.

Hver for sig egner materialerne plast og fibre sig ikke til konstruktion, men sammen giver kompositmaterialet et materiale med stor styrke og stivhed.

Ved at anvende kompositmaterialer i stedet for traditionelle materialer som f.eks. stål eller aluminium, opnås der normalt betydelige vægtbesparelser. Dels på grund af de enkelte materialers specifikke egenskaber og lave egenvægt, og dels fordi det er muligt at fremstille kompositter til helt bestemte formål. Egenskaberne kan skræddersyes til optimal anvendelse.

Et kompositemne kan således ved sin materialekombination sammensættes og konstrueres med en bestemt belastningstype for øje og giver yderligere en række fordele sammenlignet med traditionelle materialer, f.eks. kemikaliebestandighed samt elektrisk og termisk isoleringsevne.

Kompositmaterialer er i de seneste årtier vundet frem indenfor stort set alle brancher. Den stigende udbredelse kan forklares ved en bedre og mere alsidig viden om kompositmaterialers grundlæggende egenskaber og lange holdbarhed.

Samtidig er basismaterialernes generelle egenskaber blevet forbedret gennem produktudvikling.

Dette har muliggjort en mere målrettet anvendelse.
 

  • Armering:       Kul- og glasfiber
  • Matrix:            Plast, resiner
  • Additiver:       Proces eller funktionsrelaterede
  • Kernematerialer
  • Hjælpematerialer

Se vores store udvalg i kompositmaterialer her